Siti dan Beni berteman. Keduanya sama-sama kelas V. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Beni duduk di bangku belakang. Kebiasaan […]